Thema: Cursussen Vogelwacht Limburg
Contact:

Raymond Oostwegel

T: 043-4082187

E: info@raymondoostwegel.nl 

 

 • De werkgroep zorgt voor de structuur in de organisatie van cursussen:
 •  Aandachtsgebieden:
  • Zoeken naar geschikte locaties;
  • Werving cursisten;
  • Werven van nieuwe cursusleiders;
  • Actief zoeken naar samenwerkingsverbanden, zoals IVN afdelingen
 • Onderwerp van de cursussen: "Herkennen van Vogels"

           Er wordt onderscheid gemaakt in twee, eenjarige cursussen:

          - Basiscursus

          - Vervolgcursus

          Leden van Vogelwacht Limburg genieten korting op deelname aan een cursus.

 • Een cursus bestaat uit een zevental theorielessen, die éénmaal per maand 's avonds op een vaste avond worden gegeven in de periode van oktober tot en met mei (m.u.v. december). De theorielessen worden gepresenteerd met moderne hulpmiddelen. In het aansluitende weekend vindt er daarna op zondagmorgen een praktijkles/excursie plaats;
 • De cursussen worden afgesloten met een gemeenschappelijke excursie naar een interessant gebied en veelal onder leiding van een plaatselijke en kundige gids;

 

BEKIJK CUSUSAANBOD