IS ER EEN WERKGROEP IN UW BUURT?

 

Thema: Steenuilenbescherming en -onderzoek    

Contact:

 

Geco Visscher
Wiejerdstraat 4
6102 BA Echt

T: 06-2154 5462

E: gecovisscher@gmail.com
    steenuilen@vogelwacht-limburg.nl   

 

 logo Steenuilen Werkgroep Limburg

  • De bescherming van de steenuil bestaat uit:

          - plaatsen van (steenmarterproof) nestkasten;

          - controle van nestkasten;

          - voorlichting geven o.a. aan schoolklassen

          - broedbiologische informatie verzamelen (nestkaarten);

          - rapportage van de broedresultaten (presentatie tijdens jaarlijkse steenuilenavond);

          - ringen.

  • Steenuilenbeschermers zijn ambassadeur van het kleinschalig cultuurlandschap, dat voedsel (muizen!), veiligheid en voortplantingsmogelijkheden geeft;
  • Voor wie meer wil weten over leefwijze en onderzoek aan de steenuil: goede en uitgebreide informatie vindt u op www.steenuil.nl en op www.steenuilenrondwinterswijk.nl
  • De coördinator is tevens regiocontactpersoon voor STONE, de landelijke Steenuilenbescherming; 
  • Limburg kan nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Geco Visscher

Personen die nestkasten van steenuilen controleren, doen dit niet in opdracht/verzoek van Vogelwacht Limburg.
De rol van Vogelwacht Limburg m.b.t. inventarisatie van steenuilen beperkt zich tot het verzamelen van gegevens die door anderen (particulieren of verenigingen) zijn verkregen en het geven van voorlichting over inventarisatie en broedbiologie van steenuilen. 
De activiteiten van personen die nestkasten controleren zijn voor eigen risico en verantwoording.
Dit houdt in dat Vogelwacht Limburg geen enkele aansprakelijkheid aanvaart voor schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of als gevolg van deze nestkastcontrole.

Jaarverslagen Steenuilenwerkgroep Limburg

Hieronder treft u de jaarverslagen aan van de Steenuilenwerkgroep Limburg.
Om de bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, u kunt deze kostenloos downloaden .

50_jaar_reproductie_van_de_steenuil_in_Nederland_180523.pdf
Populair 6.05 MB
18/12/2023 19:10:46
Jaarverslag 2013.pdf
Populair 1.99 MB
28/12/2021 14:14:01
Jaarverslag 2014.pdf
Populair 2.47 MB
28/12/2021 19:14:00
Jaarverslag 2015 en 2016.pdf
Populair 1.18 MB
28/12/2021 19:14:25
Jaarverslag 2019.pdf
Populair 2.32 MB
28/12/2021 19:14:08
Jaarverslag 2020.pdf
Populair 2.12 MB
11/12/2020 01:00:00
Jaarverslag 2021.pdf
Populair 3.49 MB
27/12/2021 20:12:04
Jaarverslag 2022.pdf
Populair 2.33 MB
23/12/2022 19:35:27
Jaarverslag 2023.pdf
Populair 3.01 MB
18/12/2023 19:08:17
 

 

Nestkasten Steenuilen

Hieronder treft u de voorbeelden aan van nestkasten van de Steenuilenwerkgroep Limburg.
Om de bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, u kunt deze kostenloos downloaden .

Bouwtekening MP-kast versie 3.0.pdf
Populair 120.54 KB
24/12/2023 01:00:00
 

 

Terug naar overzicht werkgroepen