IS ER EEN WERKGROEP IN UW BUURT?

 

Thema:

Kerkuilenbescherming    

Contact:

 

Geco Visscher (coordinator)
Wiejerdstraat 4
6102 BA Echt

T: 06-2154 5462

E: gecovisscher@gmail.com
    kerkuilen@vogelwacht-limburg.nl 

 

 logo Kerkuilen Werkgroep Limburg

  • De bescherming van de kerkuil bestaat uit:

          - bieden van nestgelegenheid door het plaatsen van nestkasten in geschikte habitat;

          - marterproof maken van nestkasten;

          - controle en schoonmaken van nestkasten;

          - voorlichting geven o.a. aan schoolklassen

          - ringen en broedbiologische informatie verzamelen;

          - rapportage van de broedresultaten;

  • Kerkuilen broeden in de buurt van mensen: voor vragen hierover neem contact op met de coordinator.
  • Verspreid over heel Limburg zijn tientallen vrijwilligers actief met het plaatsen, onderhouden en controleren van nestkasten.
  • Meer informatie over kerkuilen is te vinden op de website van de Kerkuilen Werkgroep Nederland
  • Via de website van de Zoogdierenvereniging Nederland kunt u meer lezen over braakballen: www.muizenpluizen.nl

Personen die nestkasten van kerkuilen controleren, doen dit niet in opdracht/verzoek van Vogelwacht Limburg.
De rol van Vogelwacht Limburg m.b.t. inventarisatie van kerkuilen beperkt zich tot het verzamelen van gegevens die door anderen (particulieren of verenigingen) zijn verkregen en het geven van voorlichting over inventarisatie en broedbiologie van kerkuilen.
De activiteiten van personen die nestkasten controleren zijn voor eigen risico en verantwoording.
Dit houdt in dat Vogelwacht Limburg geen enkele aansprakelijkheid aanvaart voor schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of als gevolg van deze nestkastcontrole.

Verslag Kerkuilen Werkgroep 

Jaarverslag 2021.pdf
Populair 3.49 MB
28/12/2021 19:13:43
Jaarverslag 2022.pdf
Populair 2.33 MB
23/12/2022 19:36:20
Jaarverslag 2023.pdf
Populair 3.01 MB
18/12/2023 19:09:52

 

 

Terug naar overzicht werkgroepen