PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vogelwacht Limburg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vogelwacht Limburg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vogelwacht Limburg verstrekt. Vogelwacht Limburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

LIDMAATSCHAP

Vogelwacht Limburg houd indieb u lid wordt de volgende persoonsgegevens bij:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens, zoals straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.
  • Uw geboortedatum

WAAROM VOGELWACHT LIMBURG GEGEVENS NODIG HEEFT

Vogelwacht Limburg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen&nbsals u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Vogelwacht Limburg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VOGELWACHT LIMBURG GEGEVENS BEWAART

Vogelwacht Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Vogelwacht Limburg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vogelwacht Limburg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vogelwacht Limburg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Vogelwacht Limburg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Vogelwacht Limburg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan .

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vogelwacht Limburg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vogelwacht Limburg heeft hier geen invloed op. Vogelwacht Limburg heeft Google geen toestemming gegeven om via Vogelwacht Limburg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Vogelwacht Limburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Vogelwacht Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vogelwacht Limburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vogelwacht Limburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vogelwacht Limburg op via . vogelwacht-limburg.nl is een website van Vogelwacht Limburg.

 

CONTACT GEGEVENS