Bij de totstandkoming van deze website is dankbaar gebruik gemaakt van de werkzaamheden die in  het voortraject zijn uitgevoerd door Marc Pleijers.

Johan van der Velde zijn wij veel dank verschuldigd voor zijn inbreng, het actief meedenken en aandragen van oplossingen. Met name door hem is de website geworden wat deze nu is.

Erkentelijk zijn wij ook voor de werkgroepen die teksten en gegevens leverden.

Tot slot dank aan Meinse van der Velde, Ger Peulen, Rene Krekels, Hans van der Laar en Geco Visscher (en allen die wij onverhoopt vergeten zijn) voor het beschikbaar stellen van foto’s.