Voorzitter: vacant

Secretaris: vacant

Geco Visscher (secretariaat-vicevoorzitter)
  Wiejerdstraat 4
    6102 BA Echt
06-21545462
 

H.C.M. (Erik) Macco (penningmeester)
  Wijenweg 141
    6446 Ak Brunssum
06-13233642

Bank: NL96INGB0001231065
t.n.v. Vogelwacht Limburg

H.M.G.A. (Hortense) Lokhoff-Leuven (informatiestand) 
  Spoordamstraat 29
    6415 AP Heerlen
045-8510150