Medio 70-er jaren van de vorige eeuw is Vogelwacht Limburg gestart met de uitgave van een verenigingsblad.
Ook toen al droeg dit de naam “Ijsvogeltje”.


Dankzij de tomeloze inzet van Hub Vroomen is het gelukt om nagenoeg alle uitgaves van dit blad te digitaliseren.
Het hele bestand geeft natuurlijk een prachtige inkijk geeft in de ontwikkelingen van VWL in de loop der tijden (meer dan 40 jaar!)
Het is voor leden van VWL via het secretariaat beschikbaar. (secretaris@vogelwacht-limburg.nl of een PB via FB)
Helaas ontbreken de nummers 1 t/m 4.
Mocht iemand deze nog in bezit hebben, dan graag even contact opnemen met Hub Vroomen (hubennettie@home.nl of 06-15042310).