Het gaat weer beter met de Oehoe.

Vooral in Zuid-Limburg kunnen we ons de laatste jaren gelukkig prijzen met een aantal koppels die al meerdere keren succesvol jongen hebben gekregen.

Da’s goed nieuws!
De uitkomsten van onderzoek naar gevonden dode oehoe´s in onze regio geven echter tegelijkertijd een zorgwekkend beeld. De concentraties PCB´s en dioxines in de dode vogels zijn alarmerend hoog.

De oehoe is een toppredator.                                                                                                                                                        
Dat wil zeggen dat hij bovenaan de voedselketen staat. Europa´s grootste uil leeft, direct of indirect, van alle dieren die kleiner zijn dan een oehoe. Van muis tot gans; alles kan ten prooi vallen aan deze machtige uil. Een mogelijke verklaring voor de hoge concentraties gifstoffen in de dode oehoe´s is, dat dit gif ook in prooidieren van oehoe´s zit. In het lichaam van oehoe’s ontstaat in de loop van de tijd een opeenstapeling van gif, met alle gevolgen van dien.

De Oehoe Werkgroep Nederland voert een onderzoek uit om te onderzoeken of deze theorie wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Dit onderzoek, uitgevoerd in Zuid-Limburg, bestaat uit het verzamelen van niet uitgekomen eieren van allerlei verschillende vogels.

Vogelwacht Limburg wil dit belangrijke onderzoek graag ondersteunen. 
Voor het onderzoek is de hulp van vrijwilligers van groot belang.

Wij roepen jullie dus op om te helpen.                                                                                                                                       
Het vergt niet veel tijd, is eenvoudig uit te voeren en je levert een bijdrage aan een onderzoek dat er vanuit vogelbescherming “echt toe doet”.

Meer info: Geco Visscher, 06-23 35 84 60 of gecovisscher@vodafonethuis.nl