Dit jaar kan onze Algemene Ledenvergadering (ALV) gelukkig weer plaatsvinden.

Dag/datum:          donderdag, 10 maart 2022, 19.30 uur
Plaats:                  't Home, Molenstraat 42, 6161 CV Geleen

Tijdens de ALV zullen we natuurlijk terugkijken op de jaren 2019, 2020 en 2021.
We gaan echter vooral vooruitkijken.
Op het gebied van communicatie, verbinding en cursussen zijn allerlei ontwikkelingen te melden.
Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk leden komen, hierover mee willen denken en inbreng hebben.

De agenda is te vinden in IJsvogeltje, nummer 176 van december 2021.
Financiele gegevens over de jaren 2019 t/m 2022 zijn, via het secretariaat, op voorhand te krijgen.
Bel of mail hierover even naar: 06-21545462 of gecovisscher@gmail.com  

Na de pauze zal door Waterschap Limburg een presentatie verzorgd worden.
Hierin wordt uitleg gegeven over hun taken en werkzaamheden.
Daarnaast willen Waterschap Limburg en Vogelwacht Limburg samen gaan werken bij het beheer (maaien) van bermen en slootkanten.
Waterschap Limburg probeert bij dat maaien zoveel als mogelijk rekening te houden met broedende vogels en het belang van specifieke begroeiing.
Door de samenwerking met onze vereniging krijgen we de mogelijkheid om (vooral op lokaal niveau) informatie aan het Waterschap Limburg
door te geven over die broedende vogels of specifieke begroeiing.
Waterschap Limburg zal vervolgens proberen om rekening te houden met onze meldingen.