Een goed contact tussen leden en werkgroepen van onze vereniging, maar ook met andere belangstellenden, is voor Vogelwacht Limburg erg belangrijk.

Wij communiceren op verschillende manieren. De belangrijkste hulpmiddelen hierbij zijn de website, Facebook en natuurlijk ons verenigingsblad het Ijsvogeltje.

In 2022 willen we bovendien gaan starten met het uitbrengen van een NIEUWSBRIEF.

Deze digitale nieuwsbrief zal een paar keer per jaar verstuurd worden.

Allerlei activiteiten van de verschillende werkgroepen en van het bestuur, zullen in korte stukjes tekst een plekje in die nieuwsbrief gaan krijgen.

Voor ondersteuning bij het gebruik van al deze communicatiemiddelen en het samenstellen van de nieuwsbrief zijn wij op zoek naar iemand die ons hierbij kan helpen.

Heb jij feeling bij communicatie en het gebruiken van verschillende communicatiemiddelen? Heb je hier een opleiding in gevolgd of heb je ervaring hierin?

Ken je misschien iemand die dit zou kunnen en het leuk zou vinden om te doen?

Neem dan contact op met ons secretariaat zodat we samen kunnen bespreken wat de bedoeling is.

secretaris@vogelwacht-limburg.nl / 06-2154 5462