In verband met de coronamaatregelen is de kascontrole over het boekjaar 2019 een aantal maanden uitgesteld.

Inmiddels heeft deze controle plaatsgevonden.

Uitkomst hiervan is dat het financieel jaarverslag en de jaarrekening (met onderliggende stukken) door de kascontrolecommissie zijn goedgekeurd.

Het verzoek tot het verlenen van decharge aan het bestuur zal bij de komende ALV (2021) gedaan worden.