Op woensdag 9 jan. j.l. is zeer plotseling overleden onze oud secretaris van de Vogelwacht Limburg de heer Jack Pleijers.

24 jaar aaneengesloten is hij secretaris van de vereniging geweest. In 2017 heeft hij in de voorjaarsvergadering afscheid genomen en is op die bijeenkomst benoemd tot erelid.

We zijn Jack enorm veel dank verschuldigd. Naast zijn drukke baan in het onderwijs en inzet voor de kerk in Bunde heeft Jack het secretariaatswerk altijd met veel plezier en vooral accuratesse  gedaan.

Niets was hem teveel. Je kon altijd een beroep doen op hem. Het was een man waar je op kon bouwen.

De notulen waren letterlijk een weergave van de gevoerde discussies en gesprekken. Hier hield hij ook nauwgezet een archief van bij. Wilde je wat weten uit het verleden. Jack vond het, hij had het.

Met name de begeleiding en het vervolg traject van de door de V.W.L. opgestarte vogelprojecten (denk aan grote gele kwikstaart, steenuil) deed Jack met een nauwgezette planning. Afspraken moesten nagekomen worden. Anders werd er aan de bel getrokken.

Mede door hem zijn vele acties succesvol geworden.

Jack laat voor de directe nabestaanden een enorme leegte achter. Wij zullen Jack nooit vergeten.
Een aimabele, zorgzame en humoristische man.

Jack vaarwel.

Het bestuur en alle leden van de Vogelwacht Limburg.