In het voorjaar organiseert Sovon Nijmegen  in samenwerking met Vogelwacht Limburg een cursus Broedvogels inventariseren volgens de BMP methode.

Deze cursus is bedoeld voor Limburgse vogelaars die het leuk vinden om te leren inventariseren .
De toepassing van deze methode is zoveel mogelijk afgestemd op onze regio.

De cursus  bestaat uit vier avonden theorie en vier veldbezoeken.
De theorie-avonden zijn op 6 maart, 10 april, 30 april en 28 mei.
Kosten zijn 25 euro per persoon.
Lokatie van de theorie-avonden is ons Verenigingslokaal  in Geleen/Lokaal IVN Sittard/Geleen.

Onder leiding van ervaren theorie en velddocenten leren deelnemers om zelfstandig een telling uit te voeren in een  “eigen” gebied volgens een vaste methode  en deze telgegevens in te voeren en clusteren via Avimap.
Ook komt aan bod wat je allemaal kunt doen met je eigen gegevens en hoe jouw telling bijdraagt aan een goede kennis van onze broedvogelstand op provinciale en landelijke schaal.  Minstens zo belangrijk: we hopen je te laten zien dat broedvogels tellen ontzettend leuk is !

Meer informatie ? 
Kijk op  https://www.sovon.nl/nl/BMP  en op https://www.sovon.nl/nl/content/bmp-cursus-broedvogels-inventariseren

Heeft U interesse ?
Bel of mail naar Erik Macco 06-1323 3642 / erikmacco@planet.nl