Het bestuur van de Vogelwacht Limburg zoekt voor de werkgroep kerkuilen een nieuwe coördinator. 

We denken aan iemand die: 

  • • affectie heeft met de natuur, speciaal met uilen 
  • • aanspreekpunt is voor de Limburgse controleurs van nestkasten 
  • • eenmaal per jaar of per 2 jaar, vaak samen met de coördinator steenuilen, een bijeenkomst organiseert voor alle controleurs 
  • • jaarlijks gegevens verzamelt van alle kerkuilbroedsels in Limburg, welke aangeleverd worden door de drie coördinatoren van de deeldistricten Zuid-Midden- en Noord-Limburg 
  • • mensen of instanties die om informatie of advies vragen over kerkuilen (denk aan kasthouders, scholen) telefonisch of per mail te woord kan staan 
  • • eenmaal per jaar, meestal in januari, de landelijke vergadering van kerkuil coördinatoren bezoekt 
  • • er voor zorg draagt dat er een kort stukje over kerkuilen met foto’s in de eenmaal per jaar uit te brengen landelijke nieuwsbrief komt 

Voor meer informatie: 

Henk Beckers 

e-mail:  

telefoon: 0475-533003