Algemene Ledenvergadering gaat NIET door

De Algemene Ledenvergadering die gepland was op 9 april 2020 gaat i.v.m. de corona-maatregelen niet door.

Over een eventuele nieuwe datum wordt tijdig informtie verstrekt.