LAATSTE NIEUWS I.V.M. DE CORONACRISIS

 

In verband met de strenge regelgeving omtrent het Corona Virus, annuleert Vogelwacht Limburg de vogelexcursies naar Mariapeel van 11 april én naar Tiengemeten van 24 mei.

 

d.d. 30 maart 2020 

 

Algemene Ledenvergadering gaat NIET door

De Algemene Ledenvergadering die gepland was op 9 april 2020 gaat i.v.m. de corona-maatregelen niet door.

Over een eventuele nieuwe datum wordt tijdig informtie verstrekt.

 

BELANGRIJKE MEDEDELING:
In verband met het Corona virus annuleren wij, samen met NHGL-Vogelstudiegroep, onze gezamenlijke Vogelbijeenkomst van 27 maart in Roermond. Er wordt naar een nieuwe datum in het najaar gezocht om deze avond opnieuw te gaan organiseren. U wordt ruim van te voren hierover ingelicht op deze pagina én op onze website

 

Voor leden organiseren Vogelwacht Limburg en de Vogelstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een gezamenlijke bijeenkomst met vogellezingen.


Datum: vrijdag 27 maart 2020 van 19.30 tot 22.20 uur.
Locatie: De zaal van het Natuurhistorisch Genootschap, op de 2e etage in Office Hotel Nero, Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond 


Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:


19.00 Zaal open
19.30 -19:45 Welkom, introductie en mededelingen - Max Berlijn
19.45 - 20:20 Vogelreis naar Hortobágy, Hongarije - Hans van de Laar
20.20 - 21.05- Presentatie Vogels van Spitsbergen - Otto Plantema
21.05 - 21.35 Pauze


In de pauze is er gelegenheid om uitgebreid bij te praten.
Tevens kunnen bezoekers een gesigneerd exemplaar van Otto’s boek “Around the World for Albatrosses” aanschaffen


21.35 - 22.20 Presentatie over Albatrossen - Otto Plantema
22.20 Afsluiting


Parkeren kan (dagtarief € 5) op het parkeerterrein van Office Hotel Nero aan de Maria Teeuwenstraat aan de achterkant van de locatie, bereikbaar door “Parkeren Rechtbank” te volgen en dan parkeren op parkeerterrein van Office Hotel Nero. Of gratis in de buurt (parkeerschijf tot 20.00 uur) b.v. langs de Kapellerlaan. Office Hotel Nero ligt op circa 7 minuten lopen vanaf station Roermond. De locatie is op 5 minuten lopen vanaf het NS station Roermond.

 

Een dringend bericht zo met het nieuwe jaar in het vooruitzicht:

Vogelwacht Limburg zoekt enthousiaste mensen die hun kennis over vogels met anderen willen delen.

Wij geven jaarlijks op verschillende plaatsen in Limburg cursussen om vogels nog beter te leren kennen en herkennen.

De meeste cursussen zijn laagdrempelig en bedoeld voor mensen die nog bijna niets van vogels weten.

Daarnaast geven we cursussen aan de wat meer gevorderde vogelaars.

Om in de toekomst onze cursusactiviteiten te kunnen voortzetten en zo mogelijk uit te breiden, zijn we op zoek naar nieuwe cursusleiders.

Als cursusleider verzorg je van oktober t/m mei (behalve december) gedurende 1 avond per maand een lesavond.

Je kunt zelf bepalen op welke dag je dit doet. Op de zondagochtend daarop volgend ga je met de cursisten wandelen.

Tijdens die wandeling ga je samen met de cursisten op zoek naar de vogelsoorten die tijdens de cursus behandeld zijn.

Het gebied waar je gaat wandelen, mag je helemaal zelf bepalen.

Lijkt het je iets om je vogelkennis met anderen te delen? Neem dan contact op met de werkgroep cursussen (zie onze website: www.vogelwacht-limburg.nl )
Je bent van harte welkom in ons team.

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen, boom, plant, schoenen, buiten en natuur

 

Nee, deze titel slaat niet op de omvang van deze prachtige azuurblauwe vogel, die wij als symbool voor onze vereniging gebruiken. Het gaat om ons verenigingsblad Het Ijsvogeltje.

De laatste jaren hebben we gemerkt dat het aanbod van kopij voor ons blad steeds minder begint te worden. Slechts een beperkt aantal leden levert kopij aan.
Desondanks gaat het lukken om in de toekomst een dikkere uitgave van Het Ijsvogeltje uit te brengen. Dat is telkens weer een geweldige prestatie!

Door het verenigingsblad in de toekomst niet vier, maar drie keer per jaar (december, maart, juni) uit te brengen, hebben we meer pagina’s ter beschikking. Hierdoor wordt het niet alleen dikker, maar bestaat nog meer de mogelijkheid om artikelen van individuele leden of van werkgroepen te plaatsen.
Wij gaan er vanuit dat dit de kwaliteit van Het Ijsvogeltje ten goede zal komen.

Het aankomend Ijsvogeltje verschijnt niet in juni, maar in augustus 2019. Daarna wordt het in december, eind maart en begin juni uitgebracht.

Mocht u een leuk of interessant artikel hebben over (achtergronden van) vogels een reis, excursie, vrijwilligerswerk of heel iets anders, stuur dit dan in naar de redactie: .

Het Ijsvogeltje is immers een blad van ons allemaal!

Bestuur VWL

Op woensdag 9 jan. j.l. is zeer plotseling overleden onze oud secretaris van de Vogelwacht Limburg de heer Jack Pleijers.

24 jaar aaneengesloten is hij secretaris van de vereniging geweest. In 2017 heeft hij in de voorjaarsvergadering afscheid genomen en is op die bijeenkomst benoemd tot erelid.

We zijn Jack enorm veel dank verschuldigd. Naast zijn drukke baan in het onderwijs en inzet voor de kerk in Bunde heeft Jack het secretariaatswerk altijd met veel plezier en vooral accuratesse  gedaan.

Niets was hem teveel. Je kon altijd een beroep doen op hem. Het was een man waar je op kon bouwen.

De notulen waren letterlijk een weergave van de gevoerde discussies en gesprekken. Hier hield hij ook nauwgezet een archief van bij. Wilde je wat weten uit het verleden. Jack vond het, hij had het.

Met name de begeleiding en het vervolg traject van de door de V.W.L. opgestarte vogelprojecten (denk aan grote gele kwikstaart, steenuil) deed Jack met een nauwgezette planning. Afspraken moesten nagekomen worden. Anders werd er aan de bel getrokken.

Mede door hem zijn vele acties succesvol geworden.

Jack laat voor de directe nabestaanden een enorme leegte achter. Wij zullen Jack nooit vergeten.
Een aimabele, zorgzame en humoristische man.

Jack vaarwel.

Het bestuur en alle leden van de Vogelwacht Limburg.

Sovon is op zoek naar enthousiaste vogelaars om enkele beken/beektrajecten te gaan tellen.

De tellingen zijn vooral gericht op het broedvoorkomen van grote gele kwikstaart en ijsvogel. Ook soorten als oeverzwaluw en zeldzaamheden als oeverloper en waterspreeuw worden natuurlijk niet vergeten.

Het gaat om drie ( ochtend) tellingen uit te voeren tussen begin april en begin juli.

Vooral voor de Geul en Geleenbeek zoeken wij nog tellers.

Voor meer informatie: bel of mail naar Erik Macco: 0613233642 /