Sovon is op zoek naar enthousiaste vogelaars om enkele beken/beektrajecten te gaan tellen.

De tellingen zijn vooral gericht op het broedvoorkomen van grote gele kwikstaart en ijsvogel. Ook soorten als oeverzwaluw en zeldzaamheden als oeverloper en waterspreeuw worden natuurlijk niet vergeten.

Het gaat om drie ( ochtend) tellingen uit te voeren tussen begin april en begin juli.

Vooral voor de Geul en Geleenbeek zoeken wij nog tellers.

Voor meer informatie: bel of mail naar Erik Macco: 0613233642 /  

Vogelwerkgroep Tösse Bös en Maas organiseert een fotoavond.
De presentatie is in handen van Bert Morelissen. Onderwerp is deze keer Scandinavië.

Bert neemt ons mee naar de rotskusten, bergen, taiga en toendra’s van Noord-West Europa.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Locatie: Mariahoef, Broekstraat 43 te Belfeld.
Datum: woensdag, 7 maart, aanvang 19.30 uur.