Nee, deze titel slaat niet op de omvang van deze prachtige azuurblauwe vogel, die wij als symbool voor onze vereniging gebruiken. Het gaat om ons verenigingsblad Het Ijsvogeltje.

De laatste jaren hebben we gemerkt dat het aanbod van kopij voor ons blad steeds minder begint te worden. Slechts een beperkt aantal leden levert kopij aan.
Desondanks gaat het lukken om in de toekomst een dikkere uitgave van Het Ijsvogeltje uit te brengen. Dat is telkens weer een geweldige prestatie!

Door het verenigingsblad in de toekomst niet vier, maar drie keer per jaar (december, maart, juni) uit te brengen, hebben we meer pagina’s ter beschikking. Hierdoor wordt het niet alleen dikker, maar bestaat nog meer de mogelijkheid om artikelen van individuele leden of van werkgroepen te plaatsen.
Wij gaan er vanuit dat dit de kwaliteit van Het Ijsvogeltje ten goede zal komen.

Het aankomend Ijsvogeltje verschijnt niet in juni, maar in augustus 2019. Daarna wordt het in december, eind maart en begin juni uitgebracht.

Mocht u een leuk of interessant artikel hebben over (achtergronden van) vogels een reis, excursie, vrijwilligerswerk of heel iets anders, stuur dit dan in naar de redactie: .

Het Ijsvogeltje is immers een blad van ons allemaal!

Bestuur VWL

LAATSTE NIEUWS 14 OKT. 2019:                                     DE EXCURSIE GAAT DOOR!

 

Datum: zondag, 20 oktober
Aanvang: 09.00 uur / plm. 16.30 uur (excl. reistijd)
Locatie: Nationaal Park De Biesbosch
Kosten: €6,00 

2019 wordt een jaar met excursies!

Behalve de 4 ingeplande excursies voor 2019 (zie hieronder) in onze eigen regio hebben we op 20 oktober een bustocht naar het natuurgebied De Biesbosch georganiseerd.

Wat kunt u zoal verwachten? 

09.00 uur aankomst met koffie/thee en gebak.

Verder een wisselende dag met wandelen, een tocht met de fluisterboot en uiteraard een bezoek aan verschillende vogelkijkhutten en uitkijkpunten. 

We hopen natuurlijk een paar bijzonderheden te kunnen waarnemen. De kans op een ontmoeting met de hier broedende vis- of zeearend is groot.

Kortom een gevarieerd programma onder begeleiding van een deskundige vogelgids. 

Na betaling van de kosten (€6,00) aan:  penningmeester Vogelwacht Limburg , NL96INGB0001231065 onder vermelding  “Biesbosch”, bent u meteen aangemeld. 

Wat neemt u zelf mee:
Wandelschoenen.
Indien nodig regenkleding.
Verrekijker.
Eigen lunch en drank.
En..... goede zin. 

Verzamelen: 
Zuid-Limburg
1e opstapplaats,  verzamelen 06.45 uur,  vertrek 07.00 uur.
Parking Nieuw Eyckholt 208
6419 DJ Heerlen
( auto parkeren voor 1 euro de hele dag)

Midden- en Noord-Limburg
2e opstapplaats,  verzamelen 07.30 uur, vertrek 07.45 uur.
Parkeerplaats A2 Roevenpeel
La Place Nederweert 75Z
Rijksweg A2
6004 RW Weert (gratis parkeren)

Verwachte terug komst tijd rond 19.00 uur.
GEEF U SNEL OP WANT VOL IS VOL, ER KUNNEN 70 PERSONEN MEE.

Ochtendexcursies

Datum: zondag, 17 maart
Aanvang: 08.00 uur
Locatie: omgeving Itteren
Verzamelen: parkeerplaats hoek Ruyterstraat-Kruisweg te Itteren
Gids: John Wouters

Datum: zaterdag, 13 april
Locatie: omgeving Swalmen-Elmpterbruch
Aanvang: 07.30 uur
Verzamelen: Wanderparkplatz, Kamerickshof
                     Swalmenerstrasse 2, 41379 Brüggen (D)
Gids: Meinse van der Velde

Datum: zaterdag, 18 mei
Locatie: Nationaal Park De Meinweg
Aanvang: 07.00 uur
Verzamelen: manege Venhof, Venhof 2, 6075 NE Herkenbosch
Gids: Henk Beckers

Datum: zaterdag, 21 september
Locatie: omgeving Zonhoven-Wijvenheide (B)
Aanvang: 08.00 uur
Verzamelen: tegenover camping Heidestrand, Zwanenstrand 105, 3520 Zonhoven (B)
Gids: Jo Seegers

Deze excursies zijn kosteloos. Het maximum aantal deelnemers is 30.
Vervoer naar en van de locatie is met eigen auto (liefst carpoolen).

Opgeven en informatie bij Hortense Lokhoff:

06-49778349 / 045-8510150

Het bestuur van de Vogelwacht Limburg zoekt voor de werkgroep kerkuilen een nieuwe coördinator. 

We denken aan iemand die: 

  • • affectie heeft met de natuur, speciaal met uilen 
  • • aanspreekpunt is voor de Limburgse controleurs van nestkasten 
  • • eenmaal per jaar of per 2 jaar, vaak samen met de coördinator steenuilen, een bijeenkomst organiseert voor alle controleurs 
  • • jaarlijks gegevens verzamelt van alle kerkuilbroedsels in Limburg, welke aangeleverd worden door de drie coördinatoren van de deeldistricten Zuid-Midden- en Noord-Limburg 
  • • mensen of instanties die om informatie of advies vragen over kerkuilen (denk aan kasthouders, scholen) telefonisch of per mail te woord kan staan 
  • • eenmaal per jaar, meestal in januari, de landelijke vergadering van kerkuil coördinatoren bezoekt 
  • • er voor zorg draagt dat er een kort stukje over kerkuilen met foto’s in de eenmaal per jaar uit te brengen landelijke nieuwsbrief komt 

Voor meer informatie: 

Henk Beckers 

e-mail:  

telefoon: 0475-533003  

Op woensdag 9 jan. j.l. is zeer plotseling overleden onze oud secretaris van de Vogelwacht Limburg de heer Jack Pleijers.

24 jaar aaneengesloten is hij secretaris van de vereniging geweest. In 2017 heeft hij in de voorjaarsvergadering afscheid genomen en is op die bijeenkomst benoemd tot erelid.

We zijn Jack enorm veel dank verschuldigd. Naast zijn drukke baan in het onderwijs en inzet voor de kerk in Bunde heeft Jack het secretariaatswerk altijd met veel plezier en vooral accuratesse  gedaan.

Niets was hem teveel. Je kon altijd een beroep doen op hem. Het was een man waar je op kon bouwen.

De notulen waren letterlijk een weergave van de gevoerde discussies en gesprekken. Hier hield hij ook nauwgezet een archief van bij. Wilde je wat weten uit het verleden. Jack vond het, hij had het.

Met name de begeleiding en het vervolg traject van de door de V.W.L. opgestarte vogelprojecten (denk aan grote gele kwikstaart, steenuil) deed Jack met een nauwgezette planning. Afspraken moesten nagekomen worden. Anders werd er aan de bel getrokken.

Mede door hem zijn vele acties succesvol geworden.

Jack laat voor de directe nabestaanden een enorme leegte achter. Wij zullen Jack nooit vergeten.
Een aimabele, zorgzame en humoristische man.

Jack vaarwel.

Het bestuur en alle leden van de Vogelwacht Limburg.

Sovon is op zoek naar enthousiaste vogelaars om enkele beken/beektrajecten te gaan tellen.

De tellingen zijn vooral gericht op het broedvoorkomen van grote gele kwikstaart en ijsvogel. Ook soorten als oeverzwaluw en zeldzaamheden als oeverloper en waterspreeuw worden natuurlijk niet vergeten.

Het gaat om drie ( ochtend) tellingen uit te voeren tussen begin april en begin juli.

Vooral voor de Geul en Geleenbeek zoeken wij nog tellers.

Voor meer informatie: bel of mail naar Erik Macco: 0613233642 /