Cursussen 2024 - 2024

 De cursussen Vogelherkenning van Vogelwacht Limburg bestaan in principe uit twee los van elkaar te volgen delen. Het eerste cursusseizoen wordt een Basiscursus gegeven, in het tweede seizoen gevolgd door een Vervolgcursus. Een cursusseizoen behelst de periode van oktober t/m mei. Gedurende beide cursusdelen komen veel in Nederland voorkomende vogels aan de orde. Voor elke cursuslocatie is aparte informatie beschikbaar via de website. 

Uiterlijke kenmerken, biotopen waar ze in voorkomen, hun eigenaardigheden, hun zang en andere geluiden, zijn vaste onderdelen van de cursus. Daarnaast wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de vogeltrek, nestbouw, naamgeving, onderlinge verwantschap, afstamming, (groeps-)gedrag en nog veel meer.

In veel gevallen wordt bij het geven van de cursussen samengewerkt met bijvoorbeeld een lokale IVN-afdeling of Vogelwerkgroep.

Elk cursusseizoen bestaat uit 7 lesavonden en 7 excursies. De lesavonden vinden eenmaal per maand plaats. Meestal op een zondagochtend, volgend op de lesavond, wordt een gezamenlijke excursie gehouden in telkens weer een in ander interessant natuurgebied. Bij elkaar dus 14 gelegenheden waarop ontzettend veel over vogels geleerd kan worden.

Het cursusseizoen wordt afgesloten met een eindexcursie in een bijzonder vogel- en natuurgebied. Deze eindexcursie is bedoeld voor de cursisten en cursusleiders van alle cursussen.

Klik op Details voor meer informatie.

Banner Cursus vogel herkennen

Basiscursus herkennen van vogels

16-10-2024 19:30 - 14-05-2025 21:30
€ 30, - voor VWL leden