De volgende werkgroepen zijn actief en worden ondersteund door Vogelwacht Limburg.