Werkgebied: Strijthagen, Brunssummerheide, Schinveldse Bossen
Contact:

Hans van de Laar

Doorvaartstraat 45a

6443 AP Brunssum

T: 045-5273211 (tussen 20:00 -21:30 uur)

E:  

  • De werkgroep is ontstaan toen in de werkgebieden nestkasten werden opgehangen ter verbetering van de toenmalige schaarse nestgelegenheid voor vogels;
  • Op de Brunssummerheide hebben werkgroepleden zich toegelegd op een bredere vogelinventarisatie van hetnoordelijk deel ( 250 ha.) van dit mooie natuurgebied: de BMP-B (Broedvogel Monitoring Project - Bijzondere soorten, t.b.v. SOVON). Uiteraard is er ook aandacht voor alle overige, meer algemene broedende en niet-broedende soorten;
  • Sinds 2008 wordt er met een kleine groep, bij voorkeur per fiets, in de tweede helft van December, voor SOVON een PTT (Punt-Transect) Telling uitgevoerd op 20 vaste telposten, verdeeld over het gehele Natura2000 gebied Brunssummerheide.
  • Leden van de werkgroep verrichten sinds 2014 een onderzoek naar broedende Kerkuilen in het gebied Brunssum-Noord - Beekdaelen (Merkelbeek-Jabeek-Etzenrade-Doenrade).
  • Leden van de werkgoep organiseren of werken mee aan het geven van Vogel- en Natuurexcursies o.a. in samenwerking met IVN en Natuurmonumenten;
  • De werkgroep is ook betrokken bij discussies met regionale en lokale overheden en beheerders van natuurgebieden m.b.t. plannen en voorstellen waarin groene gebieden meewerkend, danwel lijdend voorwerp zijn.