Vogelwacht Limburg

 

Overzicht les - en excursiedata van de Vervolgcursus Het Herkennen van vogels in Echt 2019 - 2020

 Locatie: Café 't Hingen, Op den Dijk 2 A, Echt 

 

Lesavonden van 19.30 uur tot 22.00 uur. Duur van de excursies ca. 3 uur.

Cursusleiders: Meinse van der Velde en Hub Vroomen.

 

Alle les-avonden zijn op donderdagavond, In december is er geen les-avond en geen excursie!

 

    Datum Lesavond      Datum excursie  Tijdstip   Gebied/verzamelplek Donderdag(en) Zondag(en)

1   17 oktober 2019         20 okt 2019

2   21 november 2019     24 nov 2019

3   16 januari 2020          19 jan 2020

4   13 februari 2020        16 feb 2020

5   19 maart 2020            22 mrt 2020

6    9 april 2020               12 apr 2020

7   14 mei 2020                17 mei 2020

 

De kosten: € 40,- per persoon. Ben je, bij de startdatum van de cursus minimaal één jaar lid van Vogelwacht Limburg, dan krijg je € 10,-. korting. Dit is inclusief lesmateriaal en eindexcursie.

Benodigde bedrag graag overmaken op Giro 1231065 t.n.v. Vogelwacht Limburg te Brunssum Iban: NL96 INGB 0001 2310 65 Onder vermelding “Vervolgcursus Echt 2019-2020”

Cursuscoördinator Vogelwacht Limburg: Hans van de Laar, tel.: 06-49209924

Cursusleider 1: Meinse van der Velde, tel.: 06-13300436 Cursusleider 2: Hub Vroomen, tel.: 06-15042310