BELANGRIJKE MEDEDELING:
In verband met het Corona virus annuleren wij, samen met NHGL-Vogelstudiegroep, onze gezamenlijke Vogelbijeenkomst van 27 maart in Roermond. Er wordt naar een nieuwe datum in het najaar gezocht om deze avond opnieuw te gaan organiseren. U wordt ruim van te voren hierover ingelicht op deze pagina én op onze website

Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.