Thema: Publiciteit en PR
Contact:

Vacant / Geco Visscher

Wiejerdstraat 4

6102 BA Echt

T: 06-51239383

E:  

 

Public relations / communicatie is voor Vogelwacht Limburg een manier om mensen enthousiast te maken over van alles dat met vogels te maken heeft. Hierbij maken we gebruik van onze website, onze facebook-pagina en ons kwartaalblad het Ijsvogeltje.

Daarnaast staan we regelmatig met een informatiestand op (vaak “natuur-georiënteerde”) braderieën of markten en geven we lezingen. Wilt u meer weten over deze informatiestand, neem dan contact op met Hortense Lokhoff-Leuven: . Informatie over de voordelen van een lidmaatschap?

 

Lidmaatschap Vogelwacht Limburg: 

          Minimum contributie per kalenderjaar:

          - Individueel:                      € 10,00

          - Echtparen:                       € 12,50

          - Tot 18 jaar:                       €  7,50

          - Gepensioneerden/65+:    € 7,50

Aanmelding als lid van Vogelwacht Limburg kan via  of via onderstaan de knop.

LID WORDEN VWL

 

Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.