Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.

Thema: Publiciteit en PR
Contact: Ludo Kockelkorn
nieuwsbrief@vogelwacht-limburg.nl 
ludo.kockelkorn@outlook.com 

 

Public Relations en communicatie zijn voor Vogelwacht Limburg een manier om mensen enthousiast te maken over van alles dat met vogels te maken heeft. Hierbij maken we gebruik van onze website, onze facebook-pagina en ons kwartaalblad het IJsvogeltje.

Daarnaast staan we regelmatig met een informatiestand op (vaak “natuur-georiënteerde”) braderieën of markten en geven we lezingen. Wilt u meer weten over deze informatiestand, neem dan contact op met Hortense Lokhoff-Leuven: informatiestand@vogelwacht-limburg.nl. Informatie over de voordelen van een lidmaatschap?

Alle activiteiten van Vogelwacht Limburg vinden plaats op eigen verantwoordelijkheid. Gezond verstand en samen alert zijn helpen bij het voorkomen van risico's. Tijdens excursies wordt altijd heel rustig en stil gewandeld om veel te zien en te horen van de vogels.

 

Lidmaatschap Vogelwacht Limburg: 

          Minimum contributie per kalenderjaar:

          - Individueel:                      € 10,00

          - Echtparen:                       € 12,50

          - Tot 18 jaar:                       €  7,50

          - Gepensioneerden/65+:    € 7,50

Aanmelding als lid van Vogelwacht Limburg kan via ledenadministratie@vogelwacht-limburg.nl of via onderstaan de knop.

LID WORDEN VWL

 

Terug naar overzicht werkgroepen