Thema: Redactie verenigingsblad "Het Ijsvogeltje"
Contact:

Hub Vroomen

Sleutelbloem 13

6136 SN Sittard

T: 046-8503978

E:  :


Redactielid: Jo Daemen

 

De redactie verzorgt de uitgave van het verenigingsblad "Het IJsvogeltje", dat vier keer per jaar verschijnt:    

          - februari (kopij vóór 7 januari)

          - juni (kopij vóór 7 mei)

          - september (kopij vóór 7 augustus)

          - december (kopij vóór 7 november)

          Aanleveren kopij (tekst en foto's): digitaal op bovenstaand mailadres

 

In het Het Ijsvogeltje staan artikelen van werkgroepen, individuele leden, redactie en bestuur.

De redactie is nog op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die wil helpen bij het samenstellen van ons kwartaalblad. 

 

 

Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.