Thema: Kerkuilenbescherming in de breedste zin van het woord
Contact:

V A C A N T

 

Wij zijn op zoek naar een coordinator.

Bij belangstelling graag contact opnemen met:

 

 

 

  • De bescherming van de kerkuil bestaat uit:

          - bieden van nestgelegenheid door het plaatsen van nestkasten in geschikte habitat;

          - marterproof maken van nestkasten;

          - controle en schoonmaken van nestkasten;

          - voorlichting geven o.a. aan schoolklassen

          - broedbiologische informatie verzamelen (nestkaarten);

          - rapportage van de broedresultaten (presentatie tijdens driejaarlijkse bijeenkomst);

          - ringen.

  • Kerkuilen broeden in de buurt van mensen; de vrijwilligers die er komen vertegenwoordigen Vogelwacht Limburg.
  • Coördinatie: 

          - Coördinatie: vacant (zie boven)

          - Coördinator Noord-Limburg:   Ralf Bovee

                                                     T: 077-3512055

                                                     E:

          - Coördinator Midden-Limburg: vacant

                                                   

          - Coördinator Zuid-Limburg: vacant

  • De coördinator neemt deel aan jaarlijkse bijeenkomst van Vogelbescherming nederland.
  • Meer informatie over kerkuilen is te vinden op de website van de Kerkuilen Werkgroep Nederland
  • Indien voorradig kunnen braakballen van de kerkuil besteld worden. Dit kan bij Henk Beckers
  • Via de website van de Zoogdierenvereniging Nederland kunt u meer lezen over braakballen: www.uilenballenpluizen.nl , later dit jaar vervangen door www.muizenpluizen.nl

 

Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.