Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.

Werkgebied: Geleen e.o.
Contact:

L.D.M. van der Loo

Gansbeek 84

6166 JC Geleen

T: 046-4741187 

  • De werkgroep is ontstaan vanuit de behoefte de vogelcursus kennis verder uit te bouwen door het gezamenlijk waarnemen en bespreken van de resultaten daarvan;
  • Inventariseren van (broed)vogels van de "thuisbasis": het Danikenbos. Daarnaast wordt er voor bijzondere soorten deelgenomen aan de Bekentelling: vanaf Hoensbroek tot aan de Biezenhof. Ook wordt er op de fiets deelgenomen aan watervogeltellingen langs de Maas: van Stein, langs het kanaal, de haven van Urmond tot en met het kleine en grote grindgat;
  • In de winter wordt een Punt Transept Telling (PTT) fietsend afgelegd in het Windraak gebied: ten oosten van Geleen en Munstergeleen;
  • Behalve genoemde projectactiviteiten bezoeken de leden voor het opdoen van waarnemingservaring iedere zondagochtend na de maandagbijeenkomsten een natuurgebied ergens in Zuid-Limburg waarbij diverse biotopen aan bod komen;
  • Ed Rensen treedt op als voorzitter en woordvoerder van de werkgroep.

 

Terug naar overzicht werkgroepen