Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.

Werkgebied: Roerstreek
Contact:

Jan Boeren

Heerepad 18

6097 DJ Heel

T: 0475-573807   

 • Werkzaamheden van de werkgroep:
  • Boerenzwaluw- en huiszwaluwtellingen;
  • BPM en BSP-project van SOVON;
  • Watervogeltellingen (winterperiode);
  • Punttransekttellingen;
  • Landelijke trekteldag;
  • Inventariseren van roofvogels en uilen;
  • Ringen van roofvogels en uilen;
  • Organiseren van vogelexcursies (samen met IVN) naar verschillende natuurterreinen;
 • Een speciale groep vogelaars is aangesloten bij stichting Koekeloere. Deze groep houdt zich o.a. bezig metde vogels van het Meinweg gebied. Op de website www.stichtingkoekeloere.nl vindt u meer informatie;
 • Henk Beckers is het aanspreekpunt voor de werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) in Limburg. Zie ook www.werkgroeproofvogels.nl

 

Terug naar overzicht werkgroepen