Werkgebied: Roerstreek
Contact:

Jan Boeren

Heerepad 18

6097 DJ Heel

T: 0475-573807   

 • Werkzaamheden van de werkgroep:
  • Boerenzwaluw- en huiszwaluwtellingen;
  • BPM en BSP-project van SOVON;
  • Watervogeltellingen (winterperiode);
  • Punttransekttellingen;
  • Landelijke trekteldag;
  • Inventariseren van roofvogels en uilen;
  • Ringen van roofvogels en uilen;
  • Organiseren van vogelexcursies (samen met IVN) naar verschillende natuurterreinen;
 • Een speciale groep vogelaars is aangesloten bij stichting Koekeloere. Deze groep houdt zich o.a. bezig metde vogels van het Meinweg gebied. Op de website www.stichtingkoekeloere.nl vindt u meer informatie;
 • Henk Beckers is het aanspreekpunt voor de werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) in Limburg. Zie ook www.werkgroeproofvogels.nl

 

Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.