Welkom op de website van Vogelwacht Limburg (VWL).

Via lokale en thematische werkgroepen zetten leden van VWL zich in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg. Dit wordt op verschillende manieren gedaan:

  • Vogeltellingen (trekvogels, broedvogels, watervogels)
  • Excursies en lezingen 
  • Vogelherkenningscursussen
  • Plaatsen en controleren van nestkasten
  • Advisering van overheden, bedrijven en particulieren (bouwprojecten-compensatiemogelijkheden / herinrichting van landschappen en bomenkap)   

Vogelwacht Limburg ondersteunt met adviezen en financiën de activiteiten van de werkgroepen.

Vragen over vogelbescherming? Neem contact op met één van de werkgroepen of met één van de bestuursleden van VWL.

Lid worden van VWL kost bijna niets!
Met uw lidmaatschap ondersteunt u onze activiteiten en draagt u daadwerkelijk bij aan vogelbescherming in uw nabije omgeving.

 

CONTACT OPNEMEN VWL  LID WORDEN VWL

Vogelwacht Limburg

De Vogelwacht Limburg zet zich via lokale en thematische werkgroepen in voor de bescherming van vogels binnen de provincie Limburg.