Werkgebied: Sittard e.o.(o.a. de Kollenberg, Swienswei
)Contact:

F. Beaumont

Stanislasstraat 1

6132 CZ Sittard

T: 046-4510541 

  • De werkgroep is een samenwerking tussen Vogelwacht Limburg en IVN-Sittard;
  • In de periode september tot april worden watervogeltellingen gehouden;
  • De werkgroep beheert een aantal nestkasten op de kollenberg, in het stadspark een aantal kerk- en steenuilenkasten;
  • De leden van de werkgroep zijn betrokken bij onderzoek naar roofvogels, huiszwaluwen, gierzwaluwen en weidevogels;
  • Tot slot is de werkgroep betrokken bij het Broedvogel Monitoring Project (BMP) voor het gebied Swienswei.